Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 

Hart4Es
Uitgevers
Klik hier om naar de site van succesboeken te gaan
 
Het Veld van Lynne McTaggart
Het Veld

Oproep tot persoonlijk inzicht

.... Lynne McTaggart
Uitg. Ankh-Hermes

Boekrecensie door H.T. de Kroon

Degene die werkelijk geïnteresseerd is in deze materie, zal beide boeken (Het Veld en Het Intentie Experiment) van Lynne Mc Taggart moeten lezen, want ze zijn zo met elkaar verweven dat je de ene niet los kunt zien van de andere.

Dit feit is meteen erg significant en tekend, omdat dat precies aangeeft waar de boeken over gaan; de universele verbondenheid en onlosmakelijkheid van AL Het Bestaande; van quantumdeeltje tot ster en alles wat daar tussen ligt, zelfs èn vooral de zogenoemde ‘lege ruimte’!

Het Veld beschrijft voornamelijk de experimenten en de daaruit voortvloeiende bewijzen die ons nopen tot een totaal nieuwe opvatting ten aanzien van het massabewustzijn in het algemeen, en ons eigen bewustzijn in het bijzonder. 'Het Veld' is het resultaat van noeste arbeid, onblusbare energie en een verbluffend vermogen om talloze relevante puzzelstukjes bij elkaar te brengen.

Daarnaast blijkt het enorme talent van de schrijfster, om daar dan ook nog eens een leesbaar en begrijpelijk geheel van te maken. Het is geen geringe prestatie het onwaarschijnlijke, vreemde en bizarre gedrag van quantumdeeltjes zó te interpreteren en te verwoorden dat die materie zelfs voor leken een begrijpelijke zaak wordt. Echter waar het om gaat, is dat ontelbare experimenten bewijzen dat geest/bewustzijn, de stof beïnvloed!

Op het meest fundamentele niveau blijken we zelfs werkelijk lichtwezens te zijn! Nee, dit is geen enthousiaste 'New Age' opmerking, het is werkelijk zo. De bewijzen zijn er nu! De experimenten en bewijzen zijn duidelijk!

Grote denkers en spirituele leiders zeiden het altijd al; de mens is onlosmakelijk verbonden met en ingebed in het totaal van het Universele Kosmische Veld, met de mogelijkheid daar naar believen in te grasduinen en te scheppen. Niet dat zulks nu zo eenvoudig is, maar het feit dat we werkelijk alles met bewustzijn onze intenties beïnvloeden impliceert dat we wel eens zorgvuldiger zouden moeten omgaan met wat we denken, èn vooral de intentie waarmee we dat doen!

Overigens zijn de ideeën uit dit boek helemaal niet nieuw. Sterker nog, ze zijn al eeuwen oud! Door de inzet van veel wetenschappers, die altijd al de behoefte hadden om alle dingen experimenteel te bewijzen (en derhalve te herhalen in hun laboratoria) kunnen we ze nu ‘wetenschappelijk verantwoord’ tegen een geheel nieuw licht op ons in laten werken, en een heel nieuwe richting van leven inslaan.

Deze nieuwe inzichten dwingen de zelfbewuste mens tot orde, gerichtheid en intentie van zijn Wezen en denken, gewoonweg omdat niemand na het lezen van dit boek nog de verantwoordelijkheid voor eigen gedachten en daden uit de weg kan gaan.

Alles wat we denken is van belang en als we dat denken bundelen, eendrachtig en vooral met de juiste intentie, is het effect in overtreffende trap nog groter.


Boek bestellen? Klik hier
Bij wijze van uitzondering verwijzen we op deze pagina meteen naar de tweede boekrecensie: Het Intentie Experiment
Website: www.theintentionexperiment.com
 
nopix
stichting diamental
Chemo, of kan ik zelf kiezen van Henk Trentelman
Klik hier om naar de site van succesboeken te gaan
emigratieboek
Logiprint voor drukwerk